Alle Man Ut!

Som traditionen bjuder anordnar Sydsvenska Geografiska Sällskapet varje år en trevlig exkursion. Vartannat år har exkursionen kulturgeografiskt tema och vartannat år naturgeografiskt. I år var det det dags för naturgeograferna, med docent Jonas Åkerman som exkursionsledare, att guida oss runt i landskapet. Ett genomgående tema för exkusionen var vatten och vattenanvändningen. Bussen lämnade Sölvegatan redan vid 8-tiden med oss förväntansfulla passagerare.

Som kulturgeograf ser jag ju landskapet på ett speciellt sätt men det är alltid lika roligt att få ett annat perspektiv på samma landskap. Här berättar Jonas om hur inlandsisen drog sig tillbaka och vad det gjorde för topografin, strax utanför Lund. Jag har tidigare bara funderat på skiftesreformer, alléer och maktperspektiv när jag har visat denna plats för mina studenter. Observera molnformationen på denna bild också! Detta kallas för Alto Cumulus och ska vara väldigt ovanligt. Helt ny kunskap för mig!

Vi åkte vidare mot Dalby Söderskog där Jonas fortsatte att berätta om istiden. Denna mur, som jag bl a förknippar med nya odlingssätt och gränsdragning, har stenar som kommer från helt andra breddgrader än våra, tack vare inlandsisen. Jonas kunde peka ut vilka stenar som var "skånska" och vilka som inte var det. Jag har aldrig tidigare funderat på var stenar i stenmurar kommer ifrån!!

Nästa stopp var Knivsåsens naturreservat.

Här gick vi upp på rullstensåsen som man ser bakom skyltarna.

Vårt dricksvatten tar vi ju förgivet i vårt land. Vi stannade till vid Vombverkets vattenverk för att lära oss om vattnets väg till våra kranar. 

Vid detta verk fanns 52 sådana här bassänger där vattnet renades i olika etapper. Jag har aldrig tidigare funderat så mycket på hur detta egentligen går till.

En inspektör hade sett att bussen åkte in på vattenverket och kom farande och undrade lite vad vi gjorde där...

Vid "Rövarkulan" stannade vi till och tittade på miljontals års skiffer- och sedimentlager. Några av de naturgeografiska studenterna blev så lyckliga när de hittade fossiler.
 
Sen intog vi en härlig lunch bestående av gäddfärsbiffar (gäddan fiskad i Ringsjön) och potatis på härliga Bosjökloster vid Ringsjöns strand! Vädret var härligt hela dagen och vi kunde sitta ute och dricka kaffe efter maten.

Efter lunch bar det iväg till en torvmosse, inte långt ifrån Bosjökloster. Jättespännande att blicka ut över detta enorma område i full verksamhet!

Sista stoppet för dagen blev byn Fulltofta. Här fanns ett storkhägn och i boet på toppen skymtar två årsungar. Storkens minskade bestånd i Skåne har nära beröring med miljöförstöring och hur våra sjöar växer igen.  

Som sagt; en mycket intressant och givande dag som visar på nya perspektiv och infallsvinklar. Exkursionen är öppen för alla intresserade så säg till om ni vill följa med nästa år!!