En epok går i graven

Snart finns det ingenting av den kvar, Helsingborgs Ångfärjestation 😔.
 
Sakta, sakta plockas bit för bit ner. Visst, jag förstår att det gamla måste ge vika för det nya men kunde de inte ha sparat något så att kommande generationer på så sätt kunde påminnas om denna viktiga del i Helsingborgs historia? Exempelvis kunde kanske skylten ha placerats någonstans på det nya bygget? Det är ganska ledsamt att varje dag se denna epok sakta begravas...
Helsingborg